korting Businesss Central

Korting laat geleerde lessen vergeten

Wereldwijd hebben bedrijven de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het selecteren van softwaresystemen. Sommige bedrijven hebben dit proces zelfs al meerdere keren doorlopen. Maar zodra tijdens de onderhandelingen het magische woord ‘korting’ klinkt, hebben veel bedrijven de neiging om al hun eerder geleerde lessen ineens te vergeten. Deze opmerkelijke vorm van geheugenverlies heeft vaak enorme gevolgen.    

Kapitaalvernietiging

Bedrijven die hun softwareoplossingen vervangen plegen vaak kapitaalvernietiging. Elk jaar besluiten nog steeds veel bedrijven om deze drastische stap te zetten. De redenen hiervoor zijn divers en variëren van een onverwacht faillissement van de softwareleverancier en afnemend onderhoud op het aangeschafte softwaresysteem tot aan volledig mislukte implementatieprojecten.

Als de oorzaken binnen de klantorganisatie liggen, zullen bedrijven deze fout niet meer maken. Behalve als er geprofiteerd kan worden van een korting, dan treedt het geheugenverlies weer op.

Verkeerde keuzes die je maakt om ‘budget te besparen’ in je ERP-project

  1. Was de beperkte kennis van de consultants de oorzaak van de problemen? Voor korting zijn de meeste klanten bereid onervaren consultants toe te laten in hun project.
  2. Het budget verlagen door de aangeboden diensten voor changemanagement over te slaan.
  3. Hoe zit het met het belang van continuïteit? Extra korting wist ook deze belangrijke les uit het geheugen. En laten we, net zoals de vorige keer, een stagiair aannemen voor het algehele projectmanagement. Dat scheelt ons de kosten van een dure professional!

 

Stoot jij je tweemaal aan dezelfde steen?

Volgens een bekend spreekwoord stoot een ezel zich geen tweede keer aan dezelfde steen. Maar hoe zit dat met jou? Heb jij de neiging om lessen uit het verleden te vergeten? Voorkom dat je ze vergeet door je lessen op te schrijven en ze te delen met je betrokken collega’s. Zo blijven ze top of mind, wat de kans verkleint dat je de gemaakte fouten bij jouw volgende softwareselectie weer vergeet.

 

De aanpak van DynamicsConsultants

Wij starten elk implementatieproject met een goede analyse en het opstellen van een roadmap waarin meerdere fases zijn benoemd. Dit maakt het mogelijk om gestructureerd en in behapbare brokken toe te werken naar een nieuwe toekomstbestendige ICT-omgeving. Ook als je toewerkt naar een upgrade van een oudere Dynamics NAV-versie naar Business Central is het beantwoorden van de genoemde vragen zeker van belang om een succesvol project te doen.

Wij hanteren een heldere projectaanpak waarbij vooraf de scope in een begroting in detail is uitgewerkt. Als onderdeel van het contract wordt een deliverable-lijst opgesteld waarin is gedefinieerd wat de uitkomsten van het project moeten zijn. Dit op detailniveau, zodat er zo min mogelijk mis kan gaan in de verwachtingen. Ook benoemen we waar mogelijk en relevant wat buiten de scope valt.

Nadat dit is vastgelegd, kan het project fixed-price worden aangeboden en stellen we op basis van de scope en deliverable-lijst een gedetailleerde projectplanning op. Alle acties zijn vervolgens gericht op het opleveren van de in de deliverable-lijst gedefinieerde onderdelen. En weet je wat? Door deze benadering is er zelfs vaak nog tijd over om tussendoor wat extra’s te doen en processtappen verder te optimaliseren. Daarnaast zijn de verwachtingen helder en is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke project-deliverable. Meer weten? Neem dan contact met ons op!